Нашите предимства

WWW.FLAMES.BG предлага и доставя продукти и услуги за отопление и климатизация за дома и бизнеса.

 

ФЛЕЙМС ГРУП ЕООД е надежден партньор. Имаме прозрачни условия, проследимост и контрол върху монтажните услуги и други дейности както и в процеса на поръчка и доставка на продукт.

 

Улесняваме клиента, чрез комуникация и взаимодействие само с един доставчик на продукти и услуги. Синтезирането на голяма по-обем и разнородна информация с множество доставчици на материали и различни изпълнители на услуги е понякога мъчителна задача за неспециалисти и често е свързана с поемането на неоценени рискове за качество на изпълнение, срокове, гаранции и др.

 

Изградили сме широка мрежа от фирми и организации партньори. В това число влизат доставчици на продукти, куриерски компании, структури за увеличаване качеството на изпълнението, браншови организации, подизпълнители и др.

 

Ние сме не просто поредният онлайн магазин, а сме структура предлагаща комплексни услуги. Намираме цялостно оптимално решение за покупко-продажба, монтаж, поддръжка и ремонт на инсталции.

 

Предварително дефинирани параметри. Предоставяме ясна и точна информация за бюджет, срок, качество на продукт или изпълнение.

 

Всички наши служители и под-изпълнители са приели и спазват етични принципи за защита на интересите на нашите клиенти. Утвърдили сме стандарти и правила за договаряне, съгласуване, изпълнение, приключване и предаване на своите ангажименти по предлаганите услуги

 

Неуспоримо е предимството ни по отношение на възможността при договаряне на услуги и продукти от вече позициониран бизнес. Ние сме надежден партньор в преговорите за осигуряването на качествени продукти, иновативни решения и съпътстващото го следпродажбено обслужване 

Гарантиране на добро и качествено изпълнение. Ние носим морална и материална отговорност, отстранявайки дефекти или некачествен продукт или услуга.

 

Нашият персонал и управленски екип е с дългогодишен опит и висока квалификация. Притежаваме познания по архитектура, интериорен дизайн, управление и контрол и много други. Управленският екип на компанията включва мениджъри с богат и разностранен регионален и международен опит в областта на стратегическото бизнес и финансово планиране и управление, маркетинга и рекламата, инвестиционното планиране и управление, строително-ремонтните дейности, управлението и поддръжката на недвижима собственост.

 

Флеймс Груп ЕООД цели създаване психологически климат на доверие. Наша цел от самото начало е била не само продажбата и монтажа на различни типове уреди и инсталации, а и установяване и развиване на позитивна психологическа атмосфера на доверие и съпричастност с потребителските нужди.