Как да поръчам услуга

Провеждане на предварителен разговор, като Вие ни запознаване с параметрите на обекта и Вашите изисквания.

 

Посещение на място от наш служител за най-пълно запознаване с пространствата и помещенията, върху които ще се реализира дейност.

 

Предоставяне пълна и максимално изчерпателна информация за вида на използваните материали и параметрите на работния процес.

 

Разработване на идейни решения за организация на работата.

 

Изготвяне на работен проект.

 

Изготвяне на ценова оферта, и дефиниране на етапите и начините на плащане, а така също и на възможните външни източници на финансиране.

 

Изготвяне на работен проект.

 

Разработка на проект за изпълнение (при необходимост от такъв).

 

Съгласуване на проекта с фирми доставчици и подизпълнители (при наличие на такива).

 

Изпълнение на проекта.

 

Приемане.