Резервирано захранване 150W – чиста синусоида PROJECT UPS 150W

247,00 лв.
 • Марка: Project
 • Кат. номер: UPS 150W

Предназначение.

 

Голяма част от фамилните къщи, както и малките и средни обекти отоплявани чрез инсталации  с котли, камини и др. за циркулацията на водата се използват циркулационни помпи. Съществен недостатък на такива системи е зависимостта от електрическата енергия. Често срещано явление особено  през зимните месеци е отпадане на електрическото захранване в цели райони. 

 

Настоящето устройство е предназначено за резервиране за дълъг период от време на циркулационните помпи при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване.

 

Резервираното захранване е приложимо и за захранване на газови котли и газови бойлери.

 

Начин на функциониране.

 

Резервирането се осъществява чрез превключване на захранването на уреда между мрежово захранване ~220V / 50 Hz и автономно захранване ~220V / 50 Hz получено от акумулаторна батерия 12V, която се явява външен източник на енергия за устройството.

 

Превключването става автоматично в зависимост от наличието или липсата на мрежово захранване.

 

А) Наличие на захранване

 

Този режим се индицира от зелен индикатор "Main supply"

В този режим уреда получава захранване от мрежата и устройството работи като зарядно устройство за акумулаторната батерия. Напрежението на батерията се следи автоматично и при достигане на стойности от 13,8 – 14,2 V на изводите на акумулатора зарядният ток се прекратява. Поради процеса на саморазряд зарядното устройство периодично дозарежда батерията за времето докато е налице мрежово захранване. Така не се налага обслужване на акумулатора и се осигурява постоянното му поддържане в готовност за използуване при отпадане на мрежовото захранване. Състоянието на батерията се индицира със светодиодна стълбица от 25 до 100%.

 

Б) Липса на мрежово захранване 

 

При отпадане на основното захранване остава да свети  индикатор "Load" ако Резервното захранване е било включено от бутона ON/OFF.

 

В този случай индикатор “Main supply” не свети и изходното напрежение се получава от акумулаторната батерия посредством DC/AC преобразувател 12V/220V. Напрежението на батерията се следи и при спадане под стойност 10,6 V се подава звуков сигнал. Ако напрежението на батерията продължава да спада, при стойност под 10,3V светва червен индикатор „Failure” и се прекратява захранването на уреда докато се възстанови основното мрежово захранване. Това означава че акумулаторната батерия е разредена и нейното повторно използуване е възможно само след заряд т.е. при подаване на захранване от мрежата.

 

Резервното захранване може да работи с вградена батерия 12V с капацитет 7.5Ah или външна автомобилна батерия  12V с капацитет до 100Ah.

      

Резервираното захранване не може да работи без наличието на батерия.

 

Желателно е преди монтажа на батерията да се провери нейното състоянието и ако напрежението на батерията е под 10V то тя трябва да се зареди, това може да стане като след монтирането на батерията включите щепсела на резервираното захранване в захранващата мрежа и чрез бутона ON/OFF поставите устройството  в положение OFF и се изчака докато батерията се зареди достатъчно. 

 

Ако  мощността на захранвания уред  е до 50W може да се използва само вътрешна батерия която ще осигури захранване при липса на мрежово захранване в продължение на 1 час.

 

Ако мощността на захранвания уред е по голяма е желателно да се използва външна батерия която ще осигури резервно захранване за по дълъг период от време.

 

Например ако захранваната мощност е 150W и капацитета на външната батерия е 100 Ah, при отпадане на мрежовото захранване, устройството  ще осигури захранващо напрежение   в продължение на 10 - 12 часа.

 

C) Защити

 1. Защита от претоварване и късо съединение на изхода – тази защита действа мигновенно и предотвратява повреждане на устройството при претоварване или късо съединение на изхода, при задействане следва отпадане на изходното напрежение изгасва индикатор „Load” и светва червен индикатор „Failure”. Защитата се възстановява автоматично след отстраняване на претоварването или късото съединение.
 2. Защита от грешно свързване на батерията.
 3. Защита от дефект в устройството осъществява се чрез стопяем предпазител вътре в устройството.

 

Технически данни:

 

 1. Захранващо напрежение: ~220V/50Hz
 2. Форма на изх. напрежение: Синусoида
 3. Напрежение на акумулатора: от 10.8 V до 14,7 V DC
 4. Изходно напрежение: 220V АС ±5 %
 5. Изходна честота: 50 Hz, ±2 %
 6. Изходна мощност: 150 W
 7. КПД: 95 %
 8. Консумация на празен ход: 0.4 A
 9. Температура на околната среда: 5° - 35° C
 10. Време на превключване: < 5 ms.
 11. Максимален заряден ток: 5A
 12. Тегло: 4,150 кг без акумулатор
 13. Тегло: 6,450 кг с акумулатор
 14. Размери: 30 х 21 х 9 см

 

Гаранционни срокове:

 

Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата на клиента или от момента на монтажа от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата на производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в резултат на производствени причини или поради дефекти в материалите.

 

Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали в резултат на неквалифициран монтаж на инсталацията, поради вмешателство в конструкцията на изделието, неправилно складиране и транспорт.

 

Гаранционните ремонти се извършват при правилно попълнена гаранционна карта на производителя

Купи на изплащане
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!