За нас

За нас
Дейността на Флеймс Груп ЕООД, се състои в продажба и монтаж на отоплителни и климатични инсталации за битови и небитови потребители, бойлери и буфери. Предлагаме доставка и изграждане на соларни системи и фотоволтаични инсталации.

 

В стремежа си да предложим комплексна услуга произвеждаме първокачествени иглолистни пелети в най-високия клас – А1. Също така предлагаме камини, котли и горелки за отопление на пелети. Нашите пелети, както и отоплителни уреди напълно удовлетворяват нуждите на клиентите при отопление на пелетно гориво. 

 

Структурата ни е изградена от истински професионалисти в областта на дърводобива и дървопреработката с дългогодишен опит и квалификация. Разполагаме със собствен дърводобив, позволяващ влагането на дървесина с необходимата характеристика, което е една от основите за производство на пелети с високо качество.

 

Предлаганите от нас продукти или дейности се ръководят от “принципа на доволния клиент”. Клиентите ни са удовлетворени, защото винаги следваме техните желания. Не правим компромис с качеството на това, което предлагаме.

 

Имаме широка мрежа от фирми и организации партньори. В това число влизат производители и вносители на продукти, куриерски компании, структури за увеличаване качеството на изпълнението, браншови организации, подизпълнители, акредитирани лаборатирии и др.

 
Основно ни цел от самото начало е била не само създаване на един бизнес за доствка, монтаж и изграждане на инсталации, а и установяване и развиване на позитивна психологическа атмосфера на доверие и съпричастност с потребителските нужди.